RETOUR EN HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten

Retour- en herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product kunt u slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan House of Caviar te retourneren.

Het 14 dagen herroepingsrecht is van toepassing op consument aankopen op afstand (via onze website of per telefoon). Op andere bestellingen is het 14 dagen herroepingsrecht niet van toepassing.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal House of Caviar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

U als consument bent verantwoordelijk voor de retourzending. Wij raden u aan om de producten gecontroleerd uit te pakken en het verpakkingsmateriaal intact te houden en te bewaren. Het verpakkingsmateriaal kunt u gebruiken voor de retourzending indien u gebruik maakt van het 14 dagen herroepingsrecht.